1 We hebben gewonen met korfbal
2 en ik heb 1 doelpunt gemaakt en 6 4 gewonen
3 en iedereen vond het leuk om te winnen
4 na de wedstrijd krijgen we een snoepje
5 de wedstrijdwas spanend en leuk
6 de tegenstanders waren lief en aardig
7 om de beurt krijgt iemand balie mee
8 misschien worde we kampoen worden
9 korfbal is heel leuk jee heel leuk
10 op de achterkant doe ik een gedichtje

Aukje Boomsma